Open Coffee op de PM

Logo CSG Prins MauritsGOEREE-OVERFLAKKEE – GO-Linked heeft weer een Open Coffee bijeenkomst op de agenda staan. Dinsdag 13 november a.s. van 09.00 tot 11.00 uur. Deze netwerkbijeenkomst zal worden gehouden in de aula van CSG Prins Maurits, Koningin Julianaweg 57 te Middelharnis.

GO-Linked is een eilandelijk netwerk van en voor ondernemers, bestuurders en managers. Het doel van GO-Linked is het ondernemerschap en ondernemersorganisaties op Goeree-Overflakkee op allerlei manieren te bevorderen en met elkaar te verbinden, zodat dit op een positieve wijze geborgen blijft. Daarvoor organiseren de initiatiefnemers Mirlande Besemer en Maureen van Leeuwen regelmatig netwerkbijeenkomsten, bedoeld voor ondernemers, bestuurders en andere maatschappelijke organisaties. Eén van die bijeenkomsten is de Open Coffee, die vijf keer per jaar op een telkens andere locatie op Goeree-Overflakkee wordt gehouden, onder het genot van een hapje en een drankje.

I.v.m. de speciale kickoff graag voor 09.00 aanwezig.

Ondernemerschap

Tijdens de komende netwerkbijeenkomst zal beleidsmedewerker Pieter Brandwijk van CSG Prins Maurits als gastheer optreden en iets vertellen over de Global Entrepreneurship Week die juist dan wereldwijd plaatsvindt en waaraan ook de school meedoet. “Dat de arbeidsmarkt verandert weten we allemaal”, legt Brandwijk uit, “maar hoe bereiden wij de leerlingen daarop voor? Op de PM leren we daarom méér dan een beroep. De school leert ook te léven, dit door bij de ontwikkeling van onze leerlingen flink in te zetten op een ondernemende levenshouding. Verder stemt de PM het onderwijsaanbod zo veel mogelijk af op de arbeidsrelevantie en de behoeften in de regio. Dit vanuit de visie dat de school niet alleen in haar omgeving wil hálen, maar ook wil bréngen, namelijk bijdragen aan kennis en ontwikkeling. Daarbij is het onmisbaar dat wordt samengewerkt met ondernemers en dat er verbindingen worden gelegd tussen de drie O’s: Ondernemen, Onderwijs en Overheid. Dit zowel om jong talent naar het eiland te trekken als om het hier te behouden.”
“Jaarlijks wordt in de derde week van november de Global Entrepreneurship Week gehouden”, vertelt hij verder, “een week die wereldwijd in het teken staat van ondernemerschap. Al een aantal jaren geeft ook de PM invulling aan deze speciale week. In iedere afdeling van de school volgen leerlingen dan extra gastlessen, snuffelstages of voeren ze onderzoeksopdrachten en projectopdrachten uit, houden ze speeddates of leggen ze bedrijfsbezoeken af. Allemaal gericht op het stimuleren van een ondernemende houding bij de leerlingen, om ze het nut en de noodzaak van een economische strategie en de mogelijkheden met betrekking tot innovatie en ondernemerschap te laten ontdekken.”

ondernemen

B2B

Ook is de Open Coffee van 13 november een prachtige gelegenheid om kennis te maken met Ondernemend onderwijs én er zal een presentatie worden gegeven over het verrijkingsvak, waarin leerlingen een opdracht uitvoeren voor het bedrijfsleven. Op deze manier kunnen ondernemers ontdekken op welke wijze CSG Prins Maurits de leerlingen toerust om straks een waardevolle werknemer te zijn op de werkvloer van menig ondernemer. Om hier meer over te horen is de Open Coffee van 13 november een prachtig B2B moment met eilandelijke ondernemers, bestuurders, managers, ondernemende leerlingen van de school en vertegenwoordigers van de gemeente. Niet alleen om te netwerken, maar ook om de nodige inspiratie op te doen!
De inloop is vanaf 8.30 uur. Vanaf die tijd zullen VWO 3-leerlingen pitches houden, waarna om 9.00 uur de Open Coffee van start gaat. Naast de presentaties die worden gehouden, zullen de aanwezige ondernemers met elkaar speeddaten: korte kennismakingsgesprekjes met elkaar voeren. Om zo veel mogelijk ontmoetingen plaats te laten vinden zal daarbij steeds van statafel worden gewisseld, zodat het écht een B2B bijeenkomst wordt! Leerlingen van de Prins Maurits luisteren dan intussen mee.

De entree voor de Open Coffee is gratis, wie wil komen moet zich alleen even opgeven. Dit kan via website www.go-linked.nl.

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer

Facilitair

interlink-groep